Algemene veiligheidsopleiding

De meest voorkomende oorzaak van gevallen is niet-naleving van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en buitensporige haast bij het creëren van activiteiten. Frequente gezondheids- en veiligheidstrainingen voor gasten verwijderen veel onaangenaamheden van de acties van elke eigenaar. Het is ook belangrijk om geschikte hulpmiddelen en hulpmiddelen te gebruiken op het gebied van beveiliging en onderhoud.

Ex-apparaten zijn producten met een specifieke aanduiding van explosiebeveiliging die wordt gebruikt voor gereedschappen en beveiligingssystemen, evenals hun groepen en elementen. Apparaten met deze benaming zijn met name belangrijk in de groep van een mijnwerker, distributeur bij een servicestation, medewerker van verschillende fabrieken en brandweer. Het is essentieel dat personen die explosieve gevaren uitvoeren, hiervoor gegevens aan apparaten verstrekken. Normen voor deze tools waren afkomstig van de invoeging in de ATEX-richtlijn, de informatie van de "nieuwe oplossing", die de vereisten definieert voor producenten om potentiële gevaren van het product te liquideren voordat het ook wordt aangebracht.Het gebruik van slechte apparaten, goedkope vervangingen voor Aziatische bedrijven is een schending van de gezondheids- en veiligheidsnormen. Alleen apparaten met de gegeven normen PN-EN 60079, PN-EN 13463 en hun derivaten voldoen aan de vereisten voor explosiebeveiliging.Er zijn veel temperatuurklassen voor apparaten en ze zijn allemaal gerelateerd aan het ontsteken of smelten van bepaalde stoffen. De klassen zijn ook hetzelfde: T1 - 450 ° C, T2 - 350 ° C, T3 - 200 ° C, T4 - 135 °, CT5 - 100 °, CT6 - 85 ° C. Ze worden vaak geassocieerd met het ontsteken van kolenstof - 150 ° C, waarvoor de apparaten tot de temperatuurcategorie T4 werken. De hoogste temperatuur van 450 ° C is bedoeld voor apparaten waar de depositie van de stoflaag wordt verwijderd (bijvoorbeeld door verzegeling of luchten, op voorwaarde dat de werkelijke maximale oppervlaktetemperatuur constant is in de markering van de inrichting. Vergeet niet dat kolenstof bovendien roet is, dus gebruik altijd gezondheids- en veiligheidsnormen.