Atex richtlijn 137

De ATEX-richtlijn in het Poolse rechtsstelsel werd op 28 juli 2003 ingevoerd. Dit is gerelateerd aan producten die in een boek in de buurt zijn geplaatst en die in explosie dreigen te raken. De producten in kwestie moeten strenge beperkingen opleggen, maar niet voor de veiligheid, maar ook voor de bescherming van de gezondheid. De ATEX-richtlijn bevat conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Overeenkomstig de bepalingen van de normatieve handeling in kwestie, hangt het niveau van veiligheid, evenals de volledige beoordelingsprocedures die ermee verband houden, in de eerste plaats af van de toestand van bedreiging van de omgeving waarin het apparaat zal spelen.De ATEX-richtlijn bevat strenge eisen waaraan een product moet voldoen om bruikbaar te zijn in mogelijk explosiegevaarlijke omgevingen. En welke zones bedoel je? Allereerst hebben we het over steenkolenmijnen, waar een groot risico bestaat op ontploffing van methaan of kolenstof.

De ATEX-richtlijn heeft een gedetailleerde indeling van apparatuur in kwaliteit. Er zijn er twee. In het aantal onderdelen worden apparaten geselecteerd die ondergronds in de mijn worden geplaatst, ook in ruimtes die mogelijk aanwezig zijn bij methaanexplosies. Het tweede deel is van toepassing op apparaten die op tegenovergestelde plaatsen worden genomen, maar die mogelijk een explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen vormen.

Deze richtlijn bevat essentiƫle algemene vereisten voor alle apparaten die werken in gebieden met methaan / kolenstofexplosiegevaren. En meer belangrijke eisen zijn gemakkelijk te vinden in geharmoniseerde regels.

Houd er rekening mee dat gerechten die zijn geaccepteerd voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden moeten worden gemarkeerd met het CE-merkteken. Het identificatienummer van de aangemelde instantie moet achter het merkteken worden vermeld, dat duidelijk, zichtbaar, permanent en leesbaar moet zijn.

De aanmeldende instantie onderzoekt het volledige controlesysteem of de zelfcertificering van de gebouwen om te zorgen voor naleving van de belangrijke voorschriften en verwachtingen van de richtlijn. Er moet ook aan worden herinnerd dat vanaf 20 april 2016 de huidige richtlijn zal worden vervangen door de nieuwe ATEX-richtlijn 2014/34 / EU.