De stroom van goederen in de schengen zone

De ATEX-richtlijn is de eenvoudige naam van de richtlijn van de Europese Unie, die de regels harmoniseerde betreffende de eisen die gesteld moeten worden aan producten die in explosieve omgevingen in de grond worden vrijgegeven. Dit helpt het goederenverkeer tussen alle lidstaten aanzienlijk te vergroten, omdat, zoals we weten, het vrije verkeer van materialen enkele van de basisaannamen van de Europese gemeenschap is.

In Polen, ATEX beschreven in de wet van de minister van Rollen in de situatie van de essentiële eisen voor hulpmiddelen en methoden van gegevensbescherming met het doel in de nabijheid van explosierisico en afgeleide materialen en kennis (ATEX-richtlijn 94/9 / EG.De richtlijn geeft gedetailleerd de vereiste niveaus van beveiliging en technologie weer die het materiaal wenst te vervullen, afhankelijk van de omgeving waarin het zal worden aangenomen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat, in aanvulling op de vereisten van de ATEX-richtlijn, alle producten moeten voldoen aan de richtlijnen die voortvloeien uit de daaropvolgende toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gegeven assortiment en de wettelijk vereiste certificaten moeten nemen.De belangrijkste omgeving waarin deze informatie wordt gebruikt zijn mijnen, met name de ondergrondse, blootgesteld aan de oorsprong van methaan en / of kolenstof. Andere kwetsbare zones omvatten chemische fabrieken, krachtcentrales, cementfabrieken, houtverwerkende bedrijven en kunstmatige lichamen. De indeling van de ruimte als explosiegevaarzone wordt bepaald door de aanwezigheid van explosieve concentraties in de lucht en de frequentie van het schrijven ervan. Een product dat geen certificaat ontvangt, moet onmiddellijk uit de sector worden vrijgegeven. Dit dient allereerst voor de veiligheid van het dienen van personen en voor het verminderen van verliezen met betrekking tot moeilijke gebeurtenissen. Dankzij het juiste ontwerp van alle installaties en gereedschappen, is het mogelijk om het risico van ontploffing op een bepaalde werkplek vrijwel tot nul te beperken.Certificatie-instellingen artikelen in Polen zijn UDT-CERT, ITG KOMAG, Central Mining Institute Experimental Mine "Barbara" en Obac Mikołów - Centrum voor Onderzoek en certificering Sp. z o.o. met als hoofdstad in Gliwice.Naast de Europese Unie zijn IECEx-certificeringsnormen van toepassing, waarvan de belangrijkste beginselen zijn geharmoniseerd met de ATEX-richtlijn. Op het gebied van de Europese Gemeenschap is IECEx-certificering niet gewenst.