Een brand blussen met watermist

Bij een poging om brand te blussen, grijpen veel mensen instinctief naar water. Het is momenteel het eenvoudigste en uiterst bekende blusmiddel. Brandweerlieden, brandweerlieden, overdrijven het echter niet altijd. De keuze van het blusmiddel hangt af van het brandende materiaal.

BlusschuimBlusschuim hoopt zich onder andere op bij brand van ontvlambare vloeistoffen zoals benzine of alcohol. Schuim kan niet worden geblust met brandende alkalimetalen of elektrische installaties en alles wat het zegt met water. Op zijn beurt worden droge chemische poeders het meest gebruikt.Met betrekking tot hun compositie kunnen ze worden gespeeld om bijna alle brandende materialen te blussen. Blusgassen, waarvan koolstofdioxide het meest populair is, zullen ongetwijfeld branden van kool, cokes en zwavel blussen, evenals metalen zoals kalium, natrium, calcium, ijzer en zink. En water vervult perfect zijn positie in contact met brandende vaste stoffen van organische oorsprong, wanneer het bewijs van hout, papier, kolen, stro.

Stoombrandblusmiddel of stoom als blusmateriaalSoortgelijke service als water is stoom als blusmateriaal. Die live worden gebruikt bij het verbranden van dezelfde producten. Het belangrijkste verschil tussen stoom en water is dat het water overal kan worden gedraaid, en de stoom alleen op gesloten plaatsen met een capaciteit van niet meer dan 500 vierkante meter. In waardere ruimtes blijkt de werking van stoom niet effectief te zijn. Voor sommige brandbestrijding heb je niet alleen kennis nodig van blusmiddelen die goed zijn voor nieuwe stoffen, maar ook de waarheid van het nemen en waarderen ervan op het gebied van brand.