Innova presto kassa

Voor sommige ondernemers zal vroeg of laat een element komen waarin hij dan een fiscaal bedrag moet krijgen voor een naaste onderneming. Op dit moment is er echter een probleem of is het onmiddellijk bereid om het doel te bereiken?Per slot van rekening zou hij het eerst moeten installeren. De installatie van de financiële instelling is niet zo groot, ik denk dat iedereen na het lezen van dit document het aankan.

Waar moet hij beginnen?De basisstap is absoluut het kopen van de thermische kassa van posnet. Het zou precies zijn, als we het bijna 3 tot 5 weken eerder doen, kunnen we onszelf direct voorstellen aan deze apparatuur en aan haar aanbiedingen. De tijd die we besteden aan het trainen met geld in een niet-fiscale volgorde zal ons veel later helpen produceren en zal veel zenuwen besparen, om nog maar te zwijgen over de zenuwen van onze klanten.Als u al kennis maakt met uw kassa, moet u dit één dag voor de geplande belasting van de kassa melden aan het bevoegde belastingkantoor.Meldingen zo belangrijk, dus schrijf met de hand.Na het maken van een dergelijke verklaring moet de fiscale module worden gestart. Het is belangrijk om het eerder te doen, maar we kunnen niet laat zijn met deze baan.Deze assistentie wordt verleend door een erkende kassaservice. Tijdens het uitvoeren van de service vult de servicetechnicus ook het serviceboekje in, behalve dat de kassa wordt verzegeld met een loodzegel met het servicenummer.Na het starten van de fiscale module, uiterlijk binnen 7 dagen, moet een ander materiaal worden gemaakt en ingediend bij het lokale belastingkantoor. Dit is de huidige tekst "Kennisgeving aan de belastingbetaler over de installatieomgeving van het kasregister". Een dergelijk document wordt gratis verstrekt door de servicemonteur tijdens het fiscale seizoen. Op het papier voeren we alle informatie over ons eigen merk in, ook over het kasregister - het serienummer, uniek, we geven de plaats van installatie en de datum van fiscalisatie en doel.Het is de moeite waard om te denken dat de verantwoordelijkheid om zo'n document in te dienen bij de belastingbetaler ligt. We adviseren en behouden de verkregen exemplaren van het document.Na "fiscalisatie" van de kassa geeft het belastingkantoor het derde nummer uit - het registratienummer. Het nummer dat op een bepaalde manier op de valuta werd toegepast, was bijvoorbeeld een waterdichte markering. Bovendien wordt het ingevoerd in het serviceboek op een belangrijk gebied, zoals gewoonlijk op het moment van het indienen van documenten over belastingheffing bij het belastingkantoor, soms kunt u het krijgen en een brief.Ons werk voltooid door de website is ver weg. Het is de plicht van elke burger om haar achter te laten in de omgeving van het gebruik van een kassa.