Vezelig stof

In een onderneming waarin zich stof, vloeistoffen, gassen of ontvlambare dampen vormen en er geen zones zijn aangewezen die mogelijk explosief kunnen zijn, dient onverwijld een uitgebreid document met de naam explosierisicobeoordeling te worden opgesteld.Houd er rekening mee dat het de taak van de werkgever is om potentieel explosieve zones te identificeren.

Bovendien, bij het leren van paragraaf § 37. 1. Regulering van de minister van Binnenlandse Zaken en zorg van 7 juni 2010 in de gedachte van brandbeveiliging van gebouwen, andere bouwwerken en gebieden (OJ.10.109.719, ook in punten en op aangrenzende gebieden waar ontvlambare materialen worden geproduceerd, opgeslagen, opgeslagen of meer waar mengsels kunnen ontstaan ​​die een explosie kunnen veroorzaken, wordt een beoordeling van het explosierisico gemaakt.In deze beoordeling is het absoluut noodzakelijk om ruimten aan te geven die explosiegevaarlijk zijn. In ruimten en buitenruimtes moeten geschikte explosiegebieden worden aangewezen. Grafische documentatie met classificatie en factoren die een explosie kunnen veroorzaken, moeten worden ontwikkeld.

De beoordeling van het explosiegevaar moet worden vastgesteld in overeenstemming met de toepasselijke Europese normen, waaronder onder meer:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosieve atmosferen. Explosiepreventie en explosiebeveiliging.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosieve atmosferen - Classificatie van de ruimte - Gas explosieve atmosferen.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosieve atmosferen.Classificatie van de ruimte. Atmosferen die ontvlambaar stof bevatten,• Technische norm ST-IIG-0401: 2010 "Gasnetwerken. Classificatie en vestiging van explosieve atmosferen.• PN-EN 6079-10-14 "Explosieve atmosferen - Ontwerpen, selecteren en monteren van elektrische installaties"• PN-EN 60079-20-1 "Explosieve atmosferen - Materiaaleigenschappen met betrekking tot de classificatie van alcoholen en dampen - Methoden van vragen en tabelmogelijkheden"• PN-EN 50272-3: 2007 "Vereisten voor de veiligheid en het beheer van secundaire batterijen..